Åbent værksted

Der er endnu ikke fastsat datoer for åbent værksted og workshops endnu. Men du kan holde dig orienteret her.